Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών ΣΔΕ

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία
 
Η παρούσα εκδίδεται μετά την υπ' αριθμ. 21/2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 (συγκροτήθηκε με την πράξη οικ. 253/21-5-2012 του Αναπληρωτή Προέδρου του ΣτΕ)

 

Attachments:
Download this file (549_aitisi_dief_01.doc)549_aitisi_dief_01.doc[Έντυπο αίτησης]61 Kb
Download this file (549_prok_dief_OE.pdf)549_prok_dief_OE.pdf[Προκήρυξη]132 Kb


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία
 

Η παρούσα εκδίδεται μετά την υπ' αριθμ. 21/2012 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 (συγκροτήθηκε με την πράξη οικ. 253/21-5-2012 του Αναπληρωτή Προέδρου του ΣτΕ)

 Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείοΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείοMore Articles...

  1. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
  2. ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. Απόσπαση εκπαιδευτικών ως Διευθυντές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2011-2012
  4. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
  5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ
  7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  9. Κριτήρια & Μοριοδότηση για την επιλογή α)μελών Ομάδας Έργου/Συντονιστές Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, β) μελών Ομάδας Έργου/ Στελέχη Διαχείρισης Δικτύωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων (Custom Extranet Application Administrator), γ)Υπευθύνων Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ, 2011
  10. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μελών α)Ομάδας Έργου, β) Επιτροπής Παρακολούθησης και στήριξης εκπαιδευτικού έργου, γ)Επιστημονικής Επιτροπής αναβάθμισης γραμματισμών ΣΔΕ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ