Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

More Articles...

  1. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών ΣΔΕ (Ορθή Επανάληψη)
  2. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1/8/2014) - Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ (31/7/2014)
  3. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Υποδιευθυντών ΣΔΕ (31/7/2014)
  4. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ (30/7/2014)
  5. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ (29/7/2014)
  6. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ (22/7/2014)
  7. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ (23/7/2014)
  8. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ (24/7/2014)
  9. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Υποδιευθυντών ΣΔΕ (24/7/2014)
  10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤA ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ