Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψήφιων Καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ

Last Updated on Thursday, 31 October 2013 Published Date

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 Ενημέρωνουμε τους υποψηφίους καταρτιζομένους, οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για ειδικότητες που τελικά δεν λειτούργησαν λόγω μικρού αριθμού αιτήσεων, ότι μπορούν να προσέρχονται από Πέμπτη 31/10/2013 σε κάποιο ΙΕΚ της προτίμησης τους, ώστε να διερευνήσουν την δυνατότητα εγγραφής τους σε ειδικότητα της επιλογής τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους επιλαχόντες ειδικοτήτων που λειτούργησαν, αλλά μόνο για τα ΙΕΚ το οποίο δήλωσαν στην αίτηση τους.

 

 Προς Σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ :

α) β’ και γ’ εξαμήνου και

β) επιτυχόντες α’ χειμερινού εξαμήνου 2013

Ενόψει της έναρξης της νέας εκπαιδευτικής περιόδου 2013-2014, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα.

Για την εγγραφή σας στο ΙΕΚ υποδοχής, οφείλετε να προσέρχεστε ως εξής :

 1. Οι καταρτιζόμενοι του β’ και γ’ εξαμήνου, την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 14.00-18.00.
 2. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, των δύο πρώτων ειδικοτήτων με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρες 18.00-21.00.
 3. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της τρίτης έως και πέμπτης ειδικότητας  με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 , ώρες 18.00-21.00.
 4. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, της πέμπτης ειδικότητας και εξής με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.
 5. Οι καταρτιζόμενοι των τμημάτων του α’ εξαμήνου, με έναρξη το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ με τη σειρά που εμφανίζονται στο αρχείο (τύπου Excel) "Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΔΙΕΚ", από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 18.00-21.00.

Σας επισημαίνουμε ότι , σύμφωνα με το άρθρο 12 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ, η μη οριστικοποίηση της εγγραφής , το αργότερο εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας δέκα (10) ημερών έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος σας αρχικής επιλογής εγγραφής .

Κατά την προσέλευσή σας οφείλετε να προσκομίσετε φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής σας (δηλ απολυτήριο Λυκείου,Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κτλ)  καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση  στοιχείων σας.  Συπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσετε και εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης σας.  Αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://dioni.sch.gr από 13:00 της 21/10/2013 (επιλέξτε "ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ"). Σε περίπτωσεις που δεν είναι δυνατή η εκτύπωση της αίτησης θα μπορείτε να συμπληρώνετε χειρόγραφη αίτηση εγγραφής στο Δ.Ι.Ε.Κ. για το οποίο έχετε επιλεγεί. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι με την εκτύπωση της αίτησης διαπιστώνουν ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει δεν αντιστοιχούν με τα αποδεικτικά που διαθέτουν, παρακαλούνται να προσέρχονται στα ΙΕΚ για έλεγχο-προεγγραφή απο Πέμπτη 23-10-2013.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων ΣΕΚ θα αναρτηθεί σύντομα.

 Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία :Οριστικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών ΔΙΕΚ για επτά περιφέρειες

Last Updated on Sunday, 20 October 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για τις Περιφέρειες :

 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
 2. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 3. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
 4. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 5. ΚΡΗΤΗ
 6. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
 7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Attachments:
Download this file (Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Δντών ΔΙΕΚ- 7 περιφέρειες.xls)Οριστικοί Πίνακες 1[ ]707 Kb


Συμπληρωματικός προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Διευθυντών ΔΙΕΚ Δυτικής Ελλάδας

Last Updated on Sunday, 20 October 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Με το αριθμ. 11966/17-10-2013 πρακτικό ενστάσεων, η επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση της κας Κατσιβαρδά και την αποδέχτηκε στη διαδικασία.Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ

Last Updated on Wednesday, 02 October 2013 Published Date

Όπως διαμορφώνεται μετά τις συνεντεύξεις και την εξέταση των ενστάσεων

Attachments:
Download this file (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ.xls)Οριστικός Πίνακας[ ]115 Kb


Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Διευθυντών ΔΙΕΚ 2013

Last Updated on Thursday, 26 September 2013 Published Date

Οι ενστάσεις αποστέλλονταιστη νέα διεύθυνση της ΓΓΔΒΜ :

Αν.Παπανδρέου 37   - 15180 Μαρούσι

 
Attachments:
Download this file (Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης Διευθυντών ΔΙΕΚ 2013.xls)Πίνακας[ ]1110 Kb


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ