Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1651/9-4-2008 ΚΑΙ 1806/17-4-2008 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ σε θέσεις Διευθυντών στα ΣΔΕ Αγ. Αναργύρων, Χίου, Τυλίσου και Ιεράπετρας

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1651/9-4-2008 ΚΑΙ 1806/17-4-2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ:

1. ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2. ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ
3. ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
4. ΣΔΕ ΧΙΟΥ
5. ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ
6. ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη θέση του Διευθυντή έχουν και οι εκπαιδευτικοί
που θα λάβουν το βαθμό Α΄ μέχρι και τη 10η Σεπτεμβρίου 2008 (παραμονή έναρξης διδακτικού έτους).

Επισυναπτόμενο Αρχείο


Αποτελέσματα διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας...

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας, Άρτας, Τρίπολης, Σύρου, Ρόδου, Παλλήνης, Δικαστικής Φυλακής Τρικάλων, Δικαστικής Φυλακής Δομοκού, Δικαστικής Φυλακής Θηβών, Δικαστικής Φυλακής Κομοτηνής, βάσει των από 14-04-2008 και 15-04-2008 πρακτικών της επιτροπής επιλογής. (Προκήρυξη 1008/4-03-2008)

Αρχείο ΑποτελεσμάτωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΧΙΟΥ, ΤΥΛΙΣΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ...

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΧΙΟΥ, ΤΥΛΙΣΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και βαθμό Α΄ που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων του Διευθυντή, για το σχολικό έτος 2008-2009, στα κάτωθι Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:

1. ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2. ΣΔΕ ΧΙΟΥ
3. ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ
4. ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Η αίτηση και η πρόσκληση βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενο Αρχείο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και βαθμό Α΄ που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων του Διευθυντή, για το σχολικό έτος 2008-2009, στα κάτωθι Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας :

1 ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2. ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

Η αίτηση και η πρόσκληση βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενο Αρχείο


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1008/4.3.2008)

Επισυναπτόμενο Αρχείο


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ