Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού
εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την οργάνωση
και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης
 More Articles...

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
  3. Προκήρυξη Διευθυντή ΣΔΕ Λαμίας
  4. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων, γραφείων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Κρήτης
  6. Συμπληρωματικές Ανανεώσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  7. Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σχολικού έτους 2008-2009
  8. Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σχολικού έτους 2008-2009
  9. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  10. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ