Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4919/06.10.2008)

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date

  Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (254_P5221E_2008.doc)254_P5221E_2008.doc[Αποτελέσματα διαγωνισμού]37 Kb


Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4991/05.10.2008)

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (253_P5220E_2008.doc)253_P5220E_2008.doc[Αποτελέσματα διαγωνισμού]34 Kb


More Articles...

  1. Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου βάσει του υπ’ αριθμ.5290/25-11-2008 πρακτικού επιλογής της επιτροπής. (Προκήρυξη 4898/4-11-2008)
  2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  3. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για σύνταξη προτάσεων για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
  4. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού
  5. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης
  6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ
  8. Προκήρυξη Διευθυντή ΣΔΕ Λαμίας
  9. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων, γραφείων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
  10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Κρήτης

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ