Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο ΑρχείοΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό όλων των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Γενικές Γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, επί της Αχαρνών 417 Αθήνα

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Διευκρινίζεται ότι το ποσόν της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό (σελ. 7, παρ. 5.3/εδάφιο 1.) είναι "τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα € (4.750,00 €).

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείοΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείοcopyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ