Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

Aναβολή του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη του κτιρίου επι της Αχαρνών 417

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (311_P2149E2009.doc)311_P2149E2009.doc[Αναβολή διαγωνισμού]914 Kb


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Attachments:
Download this file (281_prok.pdf)281_prok.pdf[Προκήρυξη]109 Kb


More Articles...

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417
  2. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας – στήριξης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου μάθησης, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης»
  3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ήχου και προβολής, των αναγκαίων καλωδιώσεων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία των συστημάτων
  4. Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας – στήριξης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης»
  5. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ήχου και προβολής, των αναγκαίων καλωδιώσεων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού για την καλή λειτουργία των συστημάτων
  6. Οριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. (Προκήρυξη 4898/4-11-2008)
  7. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας – στήριξης στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης
  8. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4919/06.10.2008)
  9. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4991/05.10.2008)
  10. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ήχου – προβολής

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ