Προκηρύξεις - Αποτελέσματα

More Articles...

  1. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4919/06.10.2008)
  2. Γνωστοποίηση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (4991/05.10.2008)
  3. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ήχου – προβολής
  4. Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου βάσει του υπ’ αριθμ.5290/25-11-2008 πρακτικού επιλογής της επιτροπής. (Προκήρυξη 4898/4-11-2008)
  5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  6. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για σύνταξη προτάσεων για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
  7. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συστημάτων ήχου – προβολής και διαφόρων αυτοματισμών και λοιπού εξοπλισμού
  8. Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την οργάνωση και λειτουργία Βιβλιοθήκης Δια Βίου Μάθησης
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ