Συμπληρωματικός προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Διευθυντών ΔΙΕΚ Δυτικής Ελλάδας

Last Updated on Sunday, 20 October 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Με το αριθμ. 11966/17-10-2013 πρακτικό ενστάσεων, η επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση της κας Κατσιβαρδά και την αποδέχτηκε στη διαδικασία.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ