ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Last Updated on Monday, 26 August 2013 Published Date

Σημείωση: Η Ορθή Επανάληψη αφορά μόνο στον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Αντί 8 θέσεις 10

Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη σχετικά με την επιλογή διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014, όπως και την σχετική φόρμα αίτησης.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και φακέλου δικαιολογητικών:

έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 και ώρα 15:00.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ