Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Last Updated on Friday, 08 February 2013 Published Date

Στον Οριστικό Πίνακα έχουν ληφθεί υπόψη:

  1. Η αναφορά των γνωστικών αντικειμένων με σταθερή σειρά (Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πληροφορική, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμική –Αισθητική Αγωγή)
  2. Η απόσπαση των Διευθυντών (με πράσινη σκίαση στον Πίνακα)
  3. Οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών (με γκρι σκίαση στον Πίνακα) 
Attachments:
Download this file (584_pinakas-mor-ekp-sde.zip)584_pinakas-mor-ekp-sde.zip[Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών ΣΔΕ]65 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ