Οριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων εκπαιδευτικών ΣΔΕ

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ