Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (100 ώρες)

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Διάρκεια Προγράμματος: 100 ώρες

 

Κατεβάστε εδώ το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τα στελέχη.

Κατεβάστε εδώ το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά εκπαιδευτές.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ