Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη καθαριότητα του κτηρίου επί της οδού Αχαρνών 417

Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 Published Date

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

Ανακοινώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), η οποία έχει την έδρα της στην οδό Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43, 2ος όροφος Αθήνα, διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη καθαριότητα του κτηρίου επί της οδού Αχαρνών 417. σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 4203/29.11.2006 απόφαση διακήρυξης.
Τόπος παράδοσης: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Αχαρνών 417 Αθήνα.
Λήξη υποβολής προσφορών: 8.12.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αχαρνών 417 Τ.Κ. 111 43, 2ος όροφος στη Τμήμα Γραμματείας, γραφείο 275.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου


Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10.30 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 2530319.

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο με την περίληψη και την απόφαση της διακύρηξης εδώ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ