Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ (24/7/2014)

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 Published Date

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Μετά από διαπίστωση τεχνικού σφάλματος στο σύστημα μοριοδότησης, αναρτούμε εκ νέου τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες Επιλογής Υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ