Συμπληρωματικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δημοσίων ΙΕΚ - ΣΕΚ

Last Updated on Monday, 23 December 2013 Published Date

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο :

 Στο σύστημα http://iekteachers.sch.gr/ μπορούν όλοι οι υποψήφιοι να συνδέονται μόνο για εκτύπωση.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ