Δελτία Τύπου

12-04-2022 Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. κ. Γ. Βούτσινου στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης

2 IMG 1235

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΚΔΒΜ&Ν κ. Γεώργιος Βούτσινος πραγματοποίησε επισκέψεις στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης στις 11 και 12.04.2022. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκη, τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη, και Ηρακλείου, κ. Ιωάννη Καραγιαννίδη, καθώς και με εκπροσώπους των Δήμων και της Περιφέρειας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στελέχη εκπαίδευσης όλων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. και Εργαστηριακά Κέντρα) των εν λόγω περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παράλληλα να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον ν. 4763/2020.

                                                           1 IMG 1221Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων

 

rsz conseil de l europe

 

01-02-22 Προσχώρηση της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσχώρησης της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων μέσω της Κάρτας Νέων κι από τις 25-01-2022 η Ελλάδα έγινε επίσημα το 23ο συμμετέχον κράτος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1991 έχει θέσει σε ισχύ την Partial Agreement with the EU European Youth Card Association (EYCA) on Youth Mobility, η οποία αφορά στην προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων της Ευρώπης και της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, απαραίτητα για την προσωπική, επαγγελματική και πολιτισμική τους ανάπτυξη.

Από τη σύμπραξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των χωρών-μελών με τον Οργανισμό EYCA, μέσω της Partial Agreement on Youth Mobility, προσφέρονται σήμερα σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια νέες και τους νέους πρόσθετες ευκαιρίες για πληροφόρηση, προνόμια σε θέματα φυσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, διαμονής, πρόσβασης σε πολιτισμικά αγαθά, συμμετοχής σε μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, σε σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πλήθος θεματικών, καθώς και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα online και offline.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (EYCA) και, ταυτόχρονα, η Εθνική Αρχή εποπτείας υλοποίησης της κάρτας στη χώρα.

 27-01-2022 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜ&Ν στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας στο Στρασβούργο

20220127 105657a

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2022, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γεώργιος Βούτσινος, εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, συμμετείχε διά ζώσης στην Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας που διεξήχθη στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Young Europeans as full actors in Europe: for a greener and more sustainable Europe», ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών είναι ουσιαστική διότι όχι μόνο τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας. Τόνισε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και να διαφυλάξει την πολύτιμη συμβολή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προβλέπονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου η ελληνική νεολαία να συνδιαμορφώσει το Έτος και να παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές που την αφορούν. Επιπλέον, ο κ. Βούτσινος ανέφερε ότι σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα, στοχευμένα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής μάθησης, μετά από διαβούλευση και προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής των νέων για μια βιώσιμη Ευρώπη. Τέλος, χαιρέτισε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το οποίο θα αποτελέσει έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικές για την νεολαία θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης.Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020, θέτει σε διαβούλευση από 23/12/2021 έως 7/1/2022 το «Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης».

Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική Δ/νση :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. »

Το σχέδιο σε pdfΠρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα του Youth Partenship

 

youth

08-12-21 Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα του “Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth”

με θέμα : “Impact of COVID-19 on youth participation and democratic spaces”

Το “Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth” ξεκίνησε έρευνα, η οποία απευθύνεται σε εκπροσώπους οργανώσεων ή άτυπων ομάδων νέων, εξετάζοντας την κατάσταση των χώρων δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη νεολαία και τη δημοκρατική τους συμμετοχή από την αρχή της πανδημίας COVID-19.

Η έρευνα, η οποία στοχεύει στο να εξετάσει τον βαθμό που η πανδημία είχε επιπλέον επιβάρυνση στην πρόσβαση των νέων σε ανοιχτούς, ασφαλείς και ελεύθερους χώρους δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στη δημοκρατική συμμετοχή τους, διεξάγεται στο πλαίσιο του EU-Council of Europe Youth Partnership’s COVID-19 Knowledge Hub, το οποίο φιλοξενεί τα δεδομένα και τις πηγές πληροφοριών σχετικά με την έρευνα που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και τους νέους.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο 

 https://www.1ka.si/CoeCivicSpaces  έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Attachments:
Download this file (youth.doc)youth.doc[ ]74 Kb


copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ