Δελτία Τύπου

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργάνωσε Ημερίδα στη
Θεσσαλονίκη, με θέμα «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,
ΔΡΑΣΕΙΣ». Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προβολή του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων στις Περιφέρειες της χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
και των επιμέρους κλάδων για την ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη του Πλαισίου.

Read more: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011Το Ελληνικό πλαίσιο προσόντων – Στόχοι, Προκλήσεις, Σχεδιασμός, Δράσεις – Ημερίδα Θεσσαλονίκη 8-4-2011

             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ξενοδοχείο Capsis, Μοναστηρίου 18
                Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, 09.30΄ - 14.30’


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, ως Εθνικό Σημείο Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων - Στόχοι, Προκλήσεις,
Σχεδιασμός, Δράσεις».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 8 Απριλίου 2011, με στόχο την
ενημέρωση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στους ενδιαφερομένους φορείς των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στις εργασίες της Ημερίδας έχουν κληθεί να συμμετάσχουν:

  •  Φορείς Διοίκησης και Ανάπτυξης των προαναφερθεισών Περιφερειών,
  •  Ιδρύματα και Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
  •  Επιμελητήρια και Επαγγελματικές Ενώσεις,
  •  Εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων,
  •  Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων και θα κατατεθούν προτάσεις από εμπειρογνώμονες για τα αιτούμενα προσόντα στους
χώρους της Μάθησης και της Εργασίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στόχος είναι να δομηθεί στη χώρα μας ένα σύγχρονο, ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα αναγνώρισης
και πιστοποίησης των προσόντων, ώστε μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των ατόμων σε ποικίλες μαθησιακές διαδρομές, να καταστούν διαφανείς οι ισοτιμίες και οι
διαφορές των προσόντων για τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις.
Όλες οι πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα
www.nqf.gov.gr

 

 

 

 

 

 Ημερίδα Ενημέρωσης των Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας - 14 Μαρτίου 2011

Η ημερίδα Ενημέρωσης των Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φώφη Γεννηματά, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βιου Μάθησης κ. Ευθύμιος Μπάκας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., κ. Ιωάννης Γαληνέας και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. κ Παναγιώτης Καπούλας.

Read more: Ημερίδα Ενημέρωσης των Διευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας - 14 Μαρτίου 2011ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤON BΟΛΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011 η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης διοργάνωσε ημερίδα/τεχνικό σεμινάριο στον Βόλο, με θέμα «ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προβολή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στις Περιφέρειες της χώρας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των επιμέρους κλάδων για την ενεργή συμβολή τους στην ανάπτυξη του Πλαισίου.

Read more: ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΗΜΕΡΙΔΑ/ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤON BΟΛΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LdV “Common Grounds for Referencing NQFs and SQFs to the EQF”/“NQF-SQF” - ΜΑΛΤΑ, 16-18 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LdV “Common
Grounds for Referencing NQFs and SQFs to the EQF”/“NQF-SQF” - ΜΑΛΤΑ, 16-18
Φεβρουαρίου 2011


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης είναι εταίρος στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci “Common Grounds for Referencing NQFs and SQFs
to the EQF”/“NQF-SQF”. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εκπροσωπήθηκε στην
3η συνάντηση των εταίρων που έλαβε χώρα στην Μάλτα, 16 – 18 Φεβρουαρίου
2011.
Η συνάντηση δομήθηκε σε δύο μέρη.

Read more: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ...copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ