Νέα - Ανακοινώσεις

PASS THE LIGHT - Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δ/νση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, καλεί τα Υπουργεία Παιδείας των 32 χωρών που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. και τους αντίστοιχους εντεταλμένους δημόσιους φορείς Δια Βίου Μάθησης, να προβούν σε ενέργειες οι οποίες ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και ενεργοποιούν τους πολίτες και διαμένοντες στις χώρες αυτές, ως προς τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης.

Οι δράσεις θα πρέπει να οργανώνονται με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας , στον δε σχεδιασμό και υλοποίησή τους να συμμετέχουν οι ασκούντες πολιτική, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι και γενικά οι εμπλεκόμενοι με οιοδήποτε τρόπο στο ευρύ πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.

Ο κύριος λόγος αυτής της κοινοτικής υποστήριξης είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρμοσθούν στην πράξη οι πολιτικές και στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης και έμμεσα να ενισχύσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Read more: PASS THE LIGHT - Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις στρατηγικές της Δια Βίου ΜάθησηςΑνακοίνωση Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009 θα «κλειδωθούν» οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων για ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών, έτσι ώστε να συνεχισθεί ο έλεγχος των φακέλων των αιτούντων από τις Επιτροπές Ελέγχου.

Με σχετική ανακοίνωση, μετά τις 15 Οκτωβρίου 2009, οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν  από την ιστοσελίδα του Ενιαίου  Μητρώου www.gslll.edu.gr για τις επόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
 
Υπενθυμίζεται ότι: 

Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σύμφωνα με τη με αριθμό 2481/17-06-2009 Απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ. που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1212/19-06-2009 ΦΕΚ (επισυναπτόμενο αρχείο), τ. Β΄, η ισχύς και η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων αναστέλλεται έως την 01-01-2010.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεχίζονται, με τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα και να αποστέλλουν τους φακέλους των δικαιολογητικών τους.

Για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις τον Σεπτέμβριο 2009.

Σχετικά με την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων και την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου για το Α΄Εξάμηνο 2009-2010 , από καθέναν από τους Φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της με αριθμό 4444/06-10-2008 Απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ., θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του κάθε Φορέα.

Read more: Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών ΕνηλίκωνΑνακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων (12-06-09)

Οι αιτήσεις που έχουν εκκρεμότητες και θα πρέπει με δική σας παρέμβαση να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, θα ανοίξουν την Παρασκευή 12-6-2009, και θα μείνουν ανοιχτές έως την Τρίτη 23/06/2009. Όσες αιτήσεις έχουν ήδη ελεγχθεί και δεν έχουν εκκρεμότητες, θα παραμείνουν κλειδωμένες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του υποψηφίου θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως και την 25η Ιουνίου 2009 στο Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

2. Οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. νέα προϋπηρεσία ή απόκτηση επιπλέον τυπικών προσόντων όπως Πτυχίο, Μεταπτυχιακό κ.ά.) θα υποβάλλεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, ύστερα από σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Μητρώου.

Θα γίνει ένα επιπλέον «ξεκλείδωμα», μετά την 5η Ιουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουν να διορθωθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες που τυχόν προκύψουν κατά την διόρθωση των τελευταίων αιτήσεων.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις σχετικές με την πορεία της διαδικασίας.More Articles...

  1. Nέα καταληκτική ημερομηνία η 25η Μαϊου 2009 για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για όσους υποψηφίους εκπαιδευτές θα ενταχθούν στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών για το πρώτο εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2009-2010
  2. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών για το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΥΠΕΠΘ
  3. Μέχρι τις 20 Μαίου οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση για την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010
  4. Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη πραγματοποιείται η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ.
  5. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ., Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη, στο Συνέδριο του CEDEFOP, 16-17 Μαρτίου 2009
  6. Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα
  7. Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.
  8. Έναρξη διαδικασιών ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.
  9. Ωράριο επικοινωνίας κοινού για το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  10. Αναβολή εγκαινίων ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ