Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. Εγκύκλιος προς Ιδιωτικά ΙΕΚ για αναπλήρωση μαθημάτων
  2. Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
  3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EQF-Predict
  4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
  5. Εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας
  6. Ορισμός αξιολογητών και αναπληρωτών αξιολογητών στα Εξεταστικά Κέντρα Ελληνομάθειας
  7. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Υπευθύνων – Βοηθών Υπεύθυνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
  8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  9. Απονομή Bεβαιώσεων Aποφοίτησης από το Κ.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων
  10. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ