Νέα - Ανακοινώσεις

Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΣΔΕ

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείοΜοριοδότηση Διευθυντών ΣΔΕ μετά την συνέντευξη

Η συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

 More Articles...

  1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. / ‘ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012’
  2. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανανεώσεις Αποσπάσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2011-2012
  3. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  4. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  5. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  6. Συμμετοχή στελεχών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης
  7. Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Μονίμων Εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  8. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
  9. 1ο Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση
  10. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ