Νέα - Ανακοινώσεις

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 2044/3-6-2010 του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το ΠΔ 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α) για το έτος 2010:
το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ε.Ε.) με τις εξής προϋποθέσεις:
- να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
- να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
- να έχουν παρακολουθήσει ήδη ή να ολοκληρώσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2010 επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό Πολιτισμό ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Επιπέδου Α2, διάρκειας εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ωρών, στα τμήματα μάθησης των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Read more: Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της...Πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους»

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινούν άμεσα για τους εργαζόμενους στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και στη Γ.Γ.Ν.Γ. δύο (2) προγράμματα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους».

Τα ωρολόγια προγράμματα επισυνάπτονται. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπείτε στο site www.ethelontismos.gr και συμπληρώστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση. 

Περίοδος δήλωσης συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010.
 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν πιστοποιητικό Δια Βίου Μάθησης, και εάν θελήσουν εντάσσονται στο μητρώο των εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 Πρόγραμμα:«Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης».

Εναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθουν την περιοδο ιουνιου - ιουλιου 2010:
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ, 25 ΩΡΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 25 ΩΡΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 25 ΩΡΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ, 25 ΩΡΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, 25 ΩΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30/05/2010
 PASS THE LIGHT - Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δ/νση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, καλεί τα Υπουργεία Παιδείας των 32 χωρών που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από την Ε.Ε. και τους αντίστοιχους εντεταλμένους δημόσιους φορείς Δια Βίου Μάθησης, να προβούν σε ενέργειες οι οποίες ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και ενεργοποιούν τους πολίτες και διαμένοντες στις χώρες αυτές, ως προς τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης.

Οι δράσεις θα πρέπει να οργανώνονται με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας , στον δε σχεδιασμό και υλοποίησή τους να συμμετέχουν οι ασκούντες πολιτική, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι και γενικά οι εμπλεκόμενοι με οιοδήποτε τρόπο στο ευρύ πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.

Ο κύριος λόγος αυτής της κοινοτικής υποστήριξης είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρμοσθούν στην πράξη οι πολιτικές και στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης και έμμεσα να ενισχύσει το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Read more: PASS THE LIGHT - Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις στρατηγικές της Δια Βίου ΜάθησηςMore Articles...

  1. Ανακοίνωση Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  2. Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  3. Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων (12-06-09)
  4. Nέα καταληκτική ημερομηνία η 25η Μαϊου 2009 για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για όσους υποψηφίους εκπαιδευτές θα ενταχθούν στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών για το πρώτο εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2009-2010
  5. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών για το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΥΠΕΠΘ
  6. Μέχρι τις 20 Μαίου οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Από Απόσταση για την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010
  7. Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη πραγματοποιείται η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ.
  8. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της Διά Βίου Μάθησης του ΥΠΕΠΘ και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ., Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη, στο Συνέδριο του CEDEFOP, 16-17 Μαρτίου 2009
  9. Σεμινάρια αξιολογητών του συστήματος πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα
  10. Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ