Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΣΔΕ
  2. Αποσπάσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών Ι.Ε.Κ
  3. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ κου ΚΟΥΡΤΙΔΗ
  4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
  5. Μοριοδότηση Διευθυντών ΣΔΕ μετά την συνέντευξη
  6. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ Δ.Ι.Ε.Κ. / ‘ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012’
  7. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ανανεώσεις Αποσπάσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2011-2012
  8. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  9. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)
  10. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ