Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3879/2010
  2. ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. Α) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Ι.ΙΕΚ Β) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Ι.ΙΕΚ
  4. Απόσπαση εκπαιδευτικού ως Διευθύντρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου
  5. Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2011-12
  6. Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών ως Διευθύντριες στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου και Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2011- 2012
  7. Ορισμός Ομάδας Εργασίας για το «Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση»
  8. Ορισμός Ομάδας Εργασίας για το «Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης».
  9. Ορισμός εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης σε κοινή Ομάδα Εργασίας, για θέματα εφαρμογής προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στους Δήμους
  10. Ανάκληση απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών ως Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Δημόσια ΙΕΚ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ