Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΣΕ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ
  2. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.), ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  3. Ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντή σε αποσπασμένο εκπαιδευτικό του Δ.Ι.Ε.Κ. Βέροιας
  4. ’Αρση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων
  5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  6. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3879/2010
  7. ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  8. Α) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Ι.ΙΕΚ Β) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.ΙΕΚ ΚΑΙ Ι.ΙΕΚ
  9. Απόσπαση εκπαιδευτικού ως Διευθύντρια στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου
  10. Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικού στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2011-12

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ