Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΕΛΚΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΕΤΡΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
  3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ No 2
  4. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  5. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
  6. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΣΕ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ
  7. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.), ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  8. Ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντή σε αποσπασμένο εκπαιδευτικό του Δ.Ι.Ε.Κ. Βέροιας
  9. ’Αρση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων
  10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ