Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ No 2
  2. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΕ ΕΛΛΙΠΩΣ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  3. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
  4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΣΕ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ
  5. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.), ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  6. Ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντή σε αποσπασμένο εκπαιδευτικό του Δ.Ι.Ε.Κ. Βέροιας
  7. ’Αρση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων
  8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 3879/2010
  10. ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ