Ανακοίνωση Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009 θα «κλειδωθούν» οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων για ένταξη στο Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων καθώς και στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών, έτσι ώστε να συνεχισθεί ο έλεγχος των φακέλων των αιτούντων από τις Επιτροπές Ελέγχου.

Με σχετική ανακοίνωση, μετά τις 15 Οκτωβρίου 2009, οι υποψήφιοι θα πληροφορηθούν  από την ιστοσελίδα του Ενιαίου  Μητρώου www.gslll.edu.gr για τις επόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες θα επιτρέπεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. 
 
Υπενθυμίζεται ότι: 
  • Οποιαδήποτε μεταβολή (π.χ. νέα προϋπηρεσία ή απόκτηση επιπλέον τυπικών προσόντων όπως απόκτηση Πτυχίου, Μεταπτυχιακού κ.α.) θα γίνεται μετά από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Μητρώου.
  • Το σύστημα θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις από όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ακόμη υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και η αποστολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να πραγματοποιείται έως και ένα μήνα  μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Όσες αιτήσεις έχουν ήδη ελεγχθεί και δεν έχουν εκκρεμότητες, θα παραμείνουν κλειδωμένες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης.
  • Ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του υποψηφίου, όσον αφορά το Ενιαίο Μητρώο Εκπαιδευτών, θα αποστέλλεται στο Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου, Γραφείο 355 , 3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 111 43
Αθήνα

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ