Ανακοίνωση Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σύμφωνα με τη με αριθμό 2481/17-06-2009 Απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ. που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1212/19-06-2009 ΦΕΚ (επισυναπτόμενο αρχείο), τ. Β΄, η ισχύς και η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων αναστέλλεται έως την 01-01-2010.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεχίζονται, με τροποποιήσεις στα χρονοδιαγράμματα. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα και να αποστέλλουν τους φακέλους των δικαιολογητικών τους.

Για την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτών θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις τον Σεπτέμβριο 2009.

Σχετικά με την επιλογή εκπαιδευτών ενηλίκων και την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου για το Α΄Εξάμηνο 2009-2010 , από καθέναν από τους Φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 της με αριθμό 4444/06-10-2008 Απόφαση Υπουργού Ε.Π.Θ., θα υπάρξουν ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του κάθε Φορέα.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ