Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη πραγματοποιείται η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ.

Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κουσκούκη πραγματοποιείται, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 9.00 πμ, η 16η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δ.Β.Μ. στην Αίθουσα Συσκέψεων 3077 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, Πρόεδροι και Διοικητές Δημοσίων Οργανισμών, Εκπρόσωποι των Πρυτάνεων, των Προέδρων των ΤΕΙ, των Νομαρχών, των Δημάρχων, της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του ΣΕΒ και της ΓΕ.Σ.Ε.Β.Ε.

Έργο της Εθνικής Επιτροπής είναι η αποτύπωση των αναγκών της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η γενικότερη αξιολόγηση και ο συντονισμός των φορέων και της παροχής υπηρεσιών για τη Δια Βίου εκπαίδευση και Κατάρτιση κα η διασύνδεση τους με το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ