Έναρξη ένταξης Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.

Ανακοινώνεται ότι το σύστημα υποδοχής αιτήσεων για την ένταξη Εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από την 14η Ιανουαρίου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Πατήστε εδώ για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υποβολής

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι Εκπαιδευτές πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 της Υπ. Απόφ. 4444/6-10-08 (ΦΕΚ 2075/7-10-08).

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές οφείλουν να προετοιμάσουν εγκαίρως το φάκελο των δικαιολογητικών τους, ο οποίος θα αποσταλεί αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
Γραφείο Διαχείρισης Μητρώου
(Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών)
Γραφείο 355,  3ος όροφος
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,
ΤΚ 11143
Αθήνα

 
 
 Ανακοινώνεται ότι ο πρώτος έλεγχος-διασταύρωση των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, για όσους υποβάλλουν αίτηση από 14-1-09 έως 31-1-09, θα γίνει από 1-2-09 έως 10-2-09.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ