12.07.2022.ΕΠΕΙΓΟΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/07/2022 (Πρόσκληση αριθμ. Κ5/61959/26-05-2022)

Για το τροποποιημένο πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. για την Τετάρτη 13/7/2022παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ