ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τους προσωρινούς πίνακες στις περιφέρειες
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων:
Πέμπτη  29/07/2021 και ώρα 23:59.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ