ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ 2021

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.
Καταληκτική Ημερομηνία Ενστάσεων: 21-07-2021 και ώρα 23:59.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ