Απολογιστική κατάσταση διαφημιστικής δαπάνης του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. για το Β’ τρίμηνο του 2007

Απολογιστική κατάσταση διαφημιστικής δαπάνης του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

για το Β’ τρίμηνο του 2007

(άρθρο 9,παρ. 1 του ν.3548/2007)

Συνημμένο Αρχείο

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ