Έναρξη εγγραφών υποψήφιων εκπαιδευόμενων, για το ΚΕΕΕΝΑΠ, από 1 Μαρτίου για...

Δελτίο Τύπου
 
Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων Από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)
Αρχίζουν οι εγγραφές από 1η Μαρτίου 2007
για την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008
 
 
Το Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου: Σεπτέμβριος 2007 – Ιούλιος 2008.
 
Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόμος θεσμός διά βίου μάθησης ο οποίος συμπληρώνει το παραδοσιακό (διά ζώσης) μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ. Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε. Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. ξεκίνησε  πιλοτικά την λειτουργία του κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο 2006-2007.
 
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2007 – Ιουλίου 2008 προσφέρονται δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση, ετήσιας διάρκειας, 250 ωρών το καθένα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
 
1.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).
2.Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).
 
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης» (ν. 3369/6-7-2005).
 
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και πάνω. Προϋπόθεση για την ένταξη στα τμήματα μάθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι πιστοποιημένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και ευρύτερα από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα τμήματα μάθησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται από την 1η Μαρτίου 2007 έως την 20η  Μαΐου 2007. Για την ένταξη των εκπαιδευόμενων σε τμήματα μάθησης προαπαιτείται η έγκαιρη συμπλήρωση ειδικής φόρμας αίτησης ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms/. Εάν η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης είναι αδύνατη, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά νομό Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) όπου μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη φόρμα και να καταθέσουν την αίτηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.: www.gsae.edu.gr/keeenap.asp. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του νομού σας.

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ