Έναρξη εκπομπής των επιμορφωτικών προγραμμάτων των Σχολών Γονέων από το ΚΕΕΕΝΑΠ…

Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2007, και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο του «Κέντρου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) – Αρχιμήδης» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), (οδός Μαυρομιχάλη και Κουντουριώτη, στο Αιγάλεω), θα γίνει η έναρξη εκπομπής των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων.

Κατά την έναρξη θα παραστούν ο Υφυπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Γεώργιος Καλός και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ., κ. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς.


Τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι:

  • «Συμβουλευτική Γονέων»:
    Αφορά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου, τις μορφές της οικογένειας, την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, τους εργαζόμενους γονείς, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη σχέση σχολείου και οικογένειας.
  • «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας»:
    Αφορά στην ελληνική οικογένεια, το αναπτυσσόμενο άτομο στην οικογένεια, τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού και του εφήβου, τη σχολική επίδοση και το ρόλο της γονεϊκής εμπλοκής, το σχολείο ως σύστημα, την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας, την επιθετικότητα στο σχολείο.


Κάθε μία από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες θα προσφέρεται ανά εβδομάδα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.

Τα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα θα είναι ανοικτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Υλοποιούνται ήδη με φυσική παρουσία σε όλη τη χώρα μέσω των Σχολών Γονέων.

Πληροφορίες: www.gsae.edu.gr/keeenap
Πρόσβαση: www.keeenap.gr/lms

 

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ