Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αρ. 160/2006, ΦΕΚ 160 Α΄/31 – 07 - 2006) το προεδρικό διάταγμα για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».

Σύμφωνα με το Π.Δ. μια από τις προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος είναι η αποδεδειγμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με τίτλο αποφοίτησης τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων ή με πιστοποιητικό ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το παραπάνω πιστοποιητικό χορηγείται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος διάρκειας 125 ωρών (100 ωρών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και 25 ωρών μαθημάτων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού) σε τμήματα μάθησης Δ’ Επιπέδου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους Μετανάστες», τα οποία υλοποιούνται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) και την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που διενεργούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ