Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών του προγράμματος "Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζνόμενους μετανάστες"

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Ινστιτούτο της, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), πραγματοποιούν εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών σε πολίτες της Αττικής, οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84», στον πολυχώρο «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, την Τρίτη 4 Ιουλίου 2006 και ώρα 18.00 μ.μ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2004 από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και απευθύνεται σε εργαζόμενους μετανάστες και σε συζύγους Ελλήνων υπηκόων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας.

Σημειώνεται ότι μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν την ιδιότητα του «επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα», είναι η πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Με Προεδρικό Διάταγμα που πρόκειται να ψηφισθεί, αρμόδια για τη χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού είναι η Γ.Γ.Ε.Ε του Υπ.Ε.Π.Θ. Το ως άνω πιστοποιητικό θα χορηγείται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον εκατό (100) ωρών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και εικοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού στα τμήματα μάθησης Δ’ επιπέδου των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.).

Πληροφορίες: Τηλ. 210 2584804 (Γ.Γ.Ε.Ε./Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ