Συνάντηση εργασίας του προγράμματος "Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις", 4 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της…

"ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΙΔΕΚΕ, της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις, διοργανώνει συνάντηση εργασίας στις 4 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Α΄Υπόγειο, από 9.30 – 13.30.

Το θέμα της συνάντησης αφορά στην πορεία και τις εξελίξεις της Κοινωνικής Οικονομίας και τις δεξιότητες/ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν όσοι εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα της οικονομίας.

Η ενημέρωση επικεντρώνεται στις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και στην γνωριμία με επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοντέλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες και Κοινωνικές Επιχειρήσεις» λειτουργεί με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων Σωκράτης/GRUNDTVIG 2.

Η συνάντηση αυτή θα χρησιμεύσει σε όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και σε αυτούς που δεν εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις, διότι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας αναπτύσσεται και θα αποτελέσει παράγοντα αντιμετώπισης της ανεργίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Η συνάντηση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210.2531250, 210.2530023

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ