Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα στο περιοδικό "Δημόσιος Τομέας" για την προοπτική και την κατάσταση της διά βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωσης Ενηλίκων στην Ελλάδα…

Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επικ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, παρουσιάζει στο "Δημόσιο Τομέα" την κατάσταση και την προοπτική της διά βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

Διαβάστε την συνέντευξη...

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ