Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
  2. Ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2016-2017
  3. Παράταση θητείας Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημοσίων Σ.Ε.Κ.
  4. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψήφιων Διευθυντών ΣΔΕ
  5. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ για τις ημερομηνίες από 04-07-2016 έως και 13-07-2016
  6. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ημερομηνίες 04-07-2016 και 05-07-2016
  7. Αναβολή συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ Περιφέρειας Αττικής για τις ημερομηνίες 23-06-2016 και 24-06-2016
  8. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  9. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 25 Ιουνίου 2016
  10. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών ΔΙΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ