Νέα - Ανακοινώσεις

Παράταση υποβολής αιτήσεων Διευθυντών & Υποδιευθυντών Σ.Ε.Κ.

Λόγω αδυναμίας εισόδου στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων εξ αιτίας κινητοποιήσεων την Παρασκευή 17/10/2014, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση των θέσεων με επιλογή Διευθυντών & Υποδιευθυντών των Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) έως και την Δευτέρα 20/10/2014 και ώρα 15:00Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΙΕΚ

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΙΕΚ, σύμφωνα με τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών & Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.Ειδικότητες Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Σχολικού Έτους 2014-15

Ειδικότητες Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Σχολικού Έτους 2014-15More Articles...

  1. Έναρξη λειτουργίας Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
  2. Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Υπευθύνων-Βοηθών Υπευθύνων των Εξεταστικών Κέντρων για τη Διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας στις 25 Οκτωβρίου 2014
  3. Εγγραφές καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής
  4. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΙΕΚ (2)
  5. Τροποποίηση της αριθμ. 10815/16-9-52014 απόφασης «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2014-2015»
  6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014Β
  7. Ανάκληση Αδείας Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.
  8. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών - Υποδιευθυντών ΙΕΚ
  9. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014Β
  10. Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ