Νέα - Ανακοινώσεις

More Articles...

  1. Οριστικοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ
  2. Έγκριση Λειτουργίας Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής
  3. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ΔΙΕΚ (2)
  4. Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ΣΔΕ (2)
  5. Ορθή Επανάληψη: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
  6. Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ 2015Β
  7. Συμπληρωματική απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016
  8. Απόσπαση εκπαιδευτικού σε θέση Υποδιευθύντριας στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μοναστηρίου
  9. Συνεντεύξεις Υποψήφιων Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. (5)
  10. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) για το σχολικό έτος 2015 - 2016

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ