Νέα - Ανακοινώσεις

Επαναφορά εκπαιδευτικών από διαθεσιμότητα

Επαναφορά εκπαιδευτικών από διαθεσιμότηταΣύσταση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα και ένταξη των προερχομένων από διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών

Σύσταση θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα και ένταξη των προερχομένων από διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 26 του Ν.
4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013)copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ