Θέματα Προηγούμενων Εξετάσεων

Created on Tuesday, 19 February 2013 Last Updated on Thursday, 18 November 2021 Published Date

Ελληνομάθεια 2010

 Ελληνομάθεια 2013

Ελληνομάθεια 2015

 

 Προφορική εξέταση 2010.mp3

Παραγωγή Γραπτού Λόγου.pdf

 Προφορική εξέταση 2013.mp3

Λύσεις εξετάσεων 2013.pdf

Παραγωγή προφορικού λόγου.pdf

 Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015  

Ελληνομάθεια 2017

Ελληνομάθεια 2018

Ελληνομάθεια 2019

 

Νοέμβριος 2017 - Λύσεις.pdf

Μάιος 2018 Προφορικά.pdf

Θέματα Εξέτασης Μάιος 2018
 Νοέμβριος 2019 - Λύσεις.pdf  
Attachments:
Download this file (Νοέμβριος 2017 - Λύσεις.pdf)Νοέμβριος 2017 - Λύσεις.pdf[ ]3207 Kb
Download this file (Μάιος 2018 Προφορικά.pdf)Μάιος 2018 Προφορικά.pdf[ ]773 Kb
Download this file (Μαιος 2018.pdf)Θέματα Εξέτασης Μάιος 2018[ ]2581 Kb
Download this file (Ιούνιος 2015.pdf)Λύσεις Θεμάτων - Ιούνιος 2015[ ]2024 Kb
Download this file (Νοέμβριος 2019 - Λύσεις.pdf)Νοέμβριος 2019 - Λύσεις.pdf[ ]4154 Kb
Download this file (Προφορική εξέταση 2013.mp3)Προφορική εξέταση 2013.mp3[Προφορική εξέταση]18719 Kb
Download this file (Λύσεις εξετάσεων 2013.pdf)Λύσεις εξετάσεων 2013.pdf[Λύσεις εξετάσεων]6327 Kb
Download this file (Εξετάσεις 2013 - Παραγωγή προφορικού λόγου.pdf)Εξετάσεις 2013 - Παραγωγή προφορικού λόγου.pdf[Παραγωγή προφορικού λόγου]8840 Kb
Download this file (Προφορική εξέταση 2010.mp3)Προφορική εξέταση 2010.mp3[Προφορική εξέταση]1168 Kb
Download this file (Εξετάσεις 2010-Παραγωγή Γραπτού Λόγου.pdf)Εξετάσεις 2010-Παραγωγή Γραπτού Λόγου.pdf[Κατανόηση γραπτού λόγου]1300 Kb
Download this file (Εξετάσεις 2010-Κατανοήση Προφορικού και Γραπτού Λόγου.pdf)Εξετάσεις 2010-Κατανοήση Προφορικού και Γραπτού Λόγου.pdf[Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου]6306 Kb
Download this file (Εξετάσεις 2010-Ιστορία.pdf)Εξετάσεις 2010-Ιστορία.pdf[Ιστορία]7829 Kb
Download this file (Εξετάσεις 2010-Θέματα Προφορικής Εξέτασεις.pdf)Εξετάσεις 2010-Θέματα Προφορικής Εξέτασεις.pdf[Θέματα προφορικής εξέτασης]7219 Kb

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ