Εξετάσεις και πιστοποίηση

Αποτελέσματα Εξετάσεων Ελληνομάθειας 19-05-2018

Created on Wednesday, 07 June 2017 Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 Published Date

Οι Εξετάσεις Ελληνομάθειας για το Πρώτο Εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν
το Σάββατο 19 Μαίου 2018.
Δημιουργήθηκαν 15 εξεταστικά Κέντρα και 31 εξεταστικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ανακοίνωση Επιτυχόντων ανά Εξεταστικό Κέντρο

 01. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09. ΡΟΔΟΣ
02. ΔΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 10. ΚΕΑ
03. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11. ΘΗΡΑ
04. ΧΙΟΣ 12. ΝΑΞΟΣ
05. ΣΑΜΟΣ 13. ΝΑΥΠΛΙΟ
06. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 14. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
07. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15.ΧΑΛΚΙΔΑ
08. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  

 

 

Σημείωση:

 

Με δεδομένο ότι από 25/5/2018 κατέστη υποχρεωτική η ισχύς του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται λόγω εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού και στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

 Πιστοποίηση: Διαδικασία και σκοπός

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Wednesday, 17 November 2021 Published Date

Ως πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος , σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 107 του ν. 4251/2014 (Α’80), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις λαμβάνουν ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ