Πληροφορίες Εξετάσεων Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2014

Created on Friday, 30 May 2014 Last Updated on Tuesday, 09 September 2014 Published Date

Στα επόμενα αρχεία θα βρείτε πληροφορίες για τα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων και τη διαδικασία Ηλεκτρονικού Παραβόλου

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ