Εκδηλώσεις ΣΔΕ

Created on Tuesday, 22 January 2013 Last Updated on Monday, 12 July 2021 Published Date

Ενημερωθείτε απο το επισυναπτόμενο για τις εκδηλώσεις των ΣΔΕ Μεσολογγίου και Προποντίδας

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ