Πολυσυνέδριο "Money Show" στη Θεσσαλονίκη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη συνεδριακή εκδήλωση με θέμα «Η Δια Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων ως Συντελεστής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου «Money Show» και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Hyatt, Αίθουσα Prefunction), στις 18/12/2005, ώρα 16:00 – 18:00.

Στη συνεδριακή εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Δείτε το πρόγραμμα της θεματικής ενότητας της Γ.Γ.Ε.Ε.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ