«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως συντελεστής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής»

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα:

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως συντελεστής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής»

Tην εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός του Υπ.Ε.Π.Θ.
κος Ευριπίδης Στυλιανίδης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 19.30
στο περίπτερο του Υπ.Ε.Π.Θ. στη Δ.Ε.Θ.

Ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.
Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ