Πολυσυνέδριο "Money Show" 2006-2007

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη συνεδριακή εκδήλωση με θέμα «Η Συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Ενηλίκων στην Πολυγλωσσία και στην Ελληνομάθεια».

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου «Money Show 2006-2007» και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Hyatt Regency, Aίθουσα Regency) , στις 10 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 17:00- 19:00

Στη συνεδριακή εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Δείτε το πρόγραμμα της θεματικής ενότητας της Γ.Γ.Ε.Ε.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ