Εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Η συμβολή της Διά Βίου Εκπαίδευσης των Ενηλίκων στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2006 και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο «ARCADIA HOTEL», ΑΣΩΜΑΤΟΙ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ