Εκδήλωση του προγράμματος ΗΡΩΝ στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης στη Θεσσαλονίκη στο…

Δελτίο Τύπου

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων διοργανώνει στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ» στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.
Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 'Θεοδώρα' του ξενοδοχείου "CAPSIS", την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2006 και ώρα 18:30, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

  • Διά Βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Ενηλίκων και Ανάπτυξη-Απασχόληση-Κοινωνική Συνοχή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΥπΕΠΘ, Επικ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς.
  • Ο Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – ΗΡΩΝ», κος Σαγιάς Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ε.Μ.Π., MBA, Υπεύθυνος Έργου ΗΡΩΝ.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΗΡΩΝ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κος Καρατάσιος Γεώργιος.
  • Η πορεία του προγράμματος ΗΡΩΝ στο νομό Θεσσαλονίκης, Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης, κος Παρασκευάς Ηλίας, Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντινίδης Γεώργιος.

copyright 2012 © | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ